اکسین سنجش آسیا

اطلاعات تماس

آدرس: اهواز، پادادشهر، خیابان کافی شرقی، بین کمپانی و منصوری پلاک 310
تلفن: 35518026-061
همراه: 09165807006
فکس: 35523661-061
ایمیل: oxinsanjesh@gmail.com

کالیبراسیون چیست؟

در استاندارد ملی ایران کالیبراسیون چنین تعریف شده : عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه. به زبان ساده اندازه گیری و صحت وسیله اندازه گیری ادامه مطلب…